Skip to content

Fondacija Arheološki Park: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA

  • Bosanski
  • English
  • German formal - Sie

Newsletter
Narudžba knjige

Bosanska dolina piramida knjiga 

Naslovna arrow Aktuelnosti arrow GEOLOG BARAKOVIC O PIRAMIDI, TUNELIMA I KUGLAMA
GEOLOG BARAKOVIC O PIRAMIDI, TUNELIMA I KUGLAMA Ispis E-mail
Srijeda, 9. Maj 2007
U seriji intervjua sa oponentima projekta istraživanja Bosanske doline piramida, naša saradnica je razgovarala sa geologom Amirom Barakovićem iz Tuzle. Pokušaj da se sazna više o provedenim analizama koje su tuzlanski geolozi koristili za donošenje mišljenja o bosanskim piramidama, objašnjenje za kamene kugle, podzemne tunele i slično ostali su samo to - pokušaji.M: Možete li mi reći kako se zovete i gdje ste zaposleni?
B: Ja sam Amir Baraković i profesor sam opšte geologije na Univerzitetu u Tuzli, a matični fakultet Rudarsko geološko- građevinski fakultet u Tuzli za prirodne geološke discipline,
B: Da,


M: Vi ste bili jedan od geologa u grupi koju je predvodio prof. Vrabac kada ste bili u posjeti Visokom da gledaju da li su ovo piramide ili ne i Vi ste geolog znači, da li je ovo istina?

B: Da ja sam bio u toj grupi i potpisao sam izjavu,

M: Kakvu ste izjavu potpisali, šta ste vidjeli?
B: To je po našem zajedničkom stavu i zaključku nakon analize uzoraka koje smo vidjeli

M: Šta ste vidjeli?
B: Utvrdili smo da se tu radi o jednoj prirodnoj tvorevini, dakle taj izgled, oblik je posljedica neogenih geotektonskih procesa koji su se desili u mlađem periodu,

M: Na kojim ste lokacijama Vi bili i šta ste vidjeli?
B: Bili smo tu ,

M: Gdje na kojoj lokaciji?
B: Ne bih sada znao da Vam kažem ,


M: Da li ste bili na Visočici, Plješevici gdje ste Vi bili?
B: Na Visočici,


M: I šta ste Vi vidjeli tamo?
B: Vidjeli smo jedan izgled prirodan oblik koji liči na piramidu ali naš stav je da je to prirodna tvorevina,

M: Zbog čega to kažete, šta ste ispitali i na osnovu čega je to Vaš stav da je ovo prirodna tvorevina, možete li mi dati detalje?
B: Prvo mi jako dobro poznajemo taj lokalitet Bosne i Hercegovine da je to zaista u vrijeme neogena u vrijeme alpske orogoneze, dakle u vrijeme tektonskih pokreta desila se
intenzivna tektonika koja su uzrokovala oblikovanje tu megastrukturu koja je naknadnim procesima napravila današnji izgled, dakle mi nismo osporili da arheolozi taj vid istražuju, dokazuju da li je bilo kakvih antropogenih radova i procesa ali naš je zadatak bio na bazi dosadašnjih rezultata i objektivno mjerenjem pada uglova slojeva koje čine jezgro te piramide mi smo jednoglasno zaključili dali stav što se tiče geologije da je to jedna prirodna tvorevina,


M: Vi kažete prirodna tvorevina, zašto ta brda liče na piramide?
B: A zašto ne bi ličila mogu da liče nije to jedina lokacija ,


M: Pa ima mnogo lokacija ali ovakve lokacije, ja sam bila tamo i ovakve lokacije ne izgledaju kao piramide , ima puno brda u Bosni,
B: Mi to ne osporavamo da  Vi imate svoj stav, mi to zaista ne osporavamo to objektivno i liči na jednu vještačku tvorevinu kao što je piramida ali objektivno ta ekipa koja je izlazila je utvrdila i mi smo jedinstvenog stava da je to prirodna tvorevina i nemamo šta više da komentarišemo,

M: Kada kažete ta ekipa ko je prvi koji je utvrdio da je to prirodna tvorevina ?
B: Pa cijela ekipa nas koji smo bili na spisku ,

M: Ne razumijem šta ste rekli ,
B:Trebate imati taj izvještaj i da je nas sedam u toj ekipi i da svako ima svoj stav,

M: Šta je Vaš stav, ja ne pitam šta su drugi ljudi rekli ja pitam šta ste Vi vidjeli?
B:  Što se tiče geologije mi smo dali svoj stav ,

M: U redu, znači mi imamo geologe iz Tuzle koje se ne slažu a imamo geologe iz Egipta koji tvrde suprotno , imamo dr.Barakata doktor geologije kao Vi , imamo dr. Andreti takođe doktor geologije ,
B: Ja ne bih da komentarišem nečije stavove ja samo komentarišem svoje stavove i stavove svoje ekipe ,

M: Ali ja Vama govorim da su ovdje jedni geolozi protiv drugih geologa,
B: Nismo mi jedni protiv drugih ,

M: Da li Vi vjerujete da se rezultati mogu donijeti na licu mjesta na terenu?
B: I na licu mjesta na osnovu uzoraka koji se ispituju ,

M : Da li ste Vi ispitali te uzorke ?
B: Ne nismo mi ispitivali te uzorke to su drugi ispitivali mi smo dali stav,

M: Ko ih je ispitivao?
B: Ne sjećam se gospođo to je bilo davno ,
M: Molim,
B: Sada trenutno nemam te informacije ,
M: Ja Vas nisam ništa razumjela ,
B: Ne znam koje vršio te analize ali smo mi na bazi njih dali svoj stav ,

M: Znači Vi ne znate ko je radio te analize u Univerzitetu u Tuzli ?
B: Stvarno ne znam ,


M: Ne znate , pa Univerzitet u Tuzli tvrdi da ovo nisu piramide , ko je pravio te analize, ko je radio te analize ?
B: Pa neka Vam obezbjede ti koji su radili te analize ,vjerovatno ta Fondacija koja to vodi ona zna ko je vršio te analize , ne znam mi smo imali to na raspolaganju ne znam koji je institut radio te analize,
M: Navodno Vi iz Tuzle ste radili Vi ste bili tamo koji ste radili zajedno sa prof. Hazimom Hrvatovićem, Senad Sahivić, Amir Baraković, Zijad Ferhatović, Zehra Salkić, Izudin Đuković i  Elvir Babajić Vi ste svi bili zajedno, Vi ste bili jedan od tih ljudi što ste pravili te analize i na osnovu čega ste donijeli te zaključke ?
B: Pa na osnovu svih analiza koje su tada bile ,
M: Kojih analiza?
B: Ja ne znam ko ih je radio ali su bili neki uzorci bili su uzorci koje smo mi vidjeli mi smo na osnovu ispitanih izbušenih uzoraka , vidjeli smo strukturne elemente tih slojeva koje čine jezgro te piramide i na bazi  toga mi smo izgradili svoj stav , ne samo  na tome nego i na osnovu iskustva i znanja koje mi imamo u Bosni i Hercegovini, ne vidim zbog čega neko sumnja i ispituje, mi smo to ispitali i stavili tačku na to.
M: Možete li mi objasniti kamene kugle koje pronalazi Fondacija  u Bosni i Hercegovini?
B: Ja ih lično nisam vidjeo, to su sasvim normalne tvorevine prema tome možemo dati odgovor tek kada ih vidimo,
M: Kako možete da objasnite kamene kugle koje sam ja vidjela uživo, kugle koje su pravljene od granita ,
B: Dobro ja Vama kažem da te kamene kugle nisam vidjeo i ne mogu da komentarišem nešto što nisam vidio,

M: Da li je moguće da se kamene kugle u prirodi mogu javljati u obliku kugle od granita?
B: Zašto ne bi moglo , ja prvo ne znam da li je to granit,


M: Ne, pretpostavimo da je to granit , da li je moguće da kamena kugla može da se javi u prirodi sama od sebe sastava od granita , da li je to moguće ,
B: To su obične kugle jel da, zašto ne?


M: Znači da, ovakve kamene kugle postoje samo  u Kostarici, Novom Zelandu, Meksiku, u Bosni sada i možda u jednoj od Latinskih država, kako se to može objasniti?
B: Nisam vidio te kugle, kada ih vidim i utvrdim sastav onda ću dati svoj stav,
M: Da li ste vi ikada u prirodi vidjeli kugle uopšte, da li ste vidjeli slike kamenih kugli, Vi ste geolog Vi bi ste trebali to da vidite,
B: Moram da Vam kažem ja sam profesor geologije i mnogo štošta sam vidio u prirodi ,
M: Da li ste Vi vidjeli kamene kugle ?
B: Te kugle o kojima Vi pričate , možemo li se mi čuti neki drugi put ja sam pored autoputa i nečujem od auta ni Vaša pitanja,
M: Neće dugo samo pet minuta , možete li mi reći da li ste ikada čuli o kamenim kuglama , vidjeli slike o kuglama u Kostarici, Meksiku, Australiji, itd.
B: Ne razumijem šta hoćete sa tim da pitate,
M: Pa pitam Vas da li išta znate o kamenim kuglama ,
B: U Kostarici nisam vidio ali na fotografijama jesam ali nisam na licu mjesta,
M: Gdje su bile locirane te kamene kugle što ste vidjeli?
B: Vidio sam na fotografiji različitih oblika koje priroda podari ali te kugle oko Visokog nisam vidio,
M: Ja Vas sada ne pitam za Visoko, ja Vas pitam za kamene kugle općenito ,
B: Od granita nisam vidio ,
M: Opet Vas pitam da li je moguće da kamene kugle u prirodi mogu doći od granita ?
B: Kako mislite na koji način da dođu u prirodi ,
M: Pitam Vas ove kamene kugle koje su nađene u Bosni sastava su granita da li je to moguće da je pravljeno ljudskom rukom i da li je moguće da je prirodno pravljeno,
B: Ne bih htio da prije svega komentarišem sastav, ako neko tvrdi da  je od granita i da je to autohtono mora biti negdje tu intruziv ili efuziv koji bi determinisao porijeklo tih kugli ako ih ima, ja ih nisam vidio ,
M: U redu , objasnite mi ta  brda u Visokom ?
B: A rekao sam naše objašnjenje ,
M: Recite mi koji miocen po Vašem stručnom mišljenju , kako su pravljenje, o koliko miliona godina tu govorimo?
B: Kakvim milijardi godina govorimo, milionima godina možemo da pričamo,

M: Ja govorim o milionima ne o milijardama ,
B: U tom periodu dakle sastav jezgra tih " piramida" jer miocen unazad oko pet miliona godina ,dakle taj sadržaj je nastao upravo tada kada je to bilo pod vodom jer u to vrijeme nisu ljudi mogli napraviti ,
M: Ne pričamo o ljudima već o sastavu tih brda u Visokom , znači Vi ste sada meni rekli da su pet miliona godina stara ova brda ,


B: Ne razumijem šta smo rekli ,
M: Vi ste sada meni rekli da su ova brda stara pet miliona godina , ne mogu da budu starija više od toga ?
B: Pa to po našim saznanjima je to to ,
M: Da Vam neko kaže da su ova brda stara oko jedanaest miliona godina , dvadeset četiri miliona godina, da li bi ste se Vi složili sa tim, ja specifično govorim o brdima Visočica, Plješevica ili piramide ukoje su u pitanju?

B: Vi govorite o oblicima brda , može se desiti  da u osnovi budu starije stijene ali sam oblik tih navodnih piramida je nešto mlađi jer je nastao erozijom te megastrukture ,

M: A nije tektonikom nastalo nego erozijom ,
B: Kako nije gospođo predspozicija je tektonika a kada tektonika napravi neki oblik onda su vanjski erozioni faktori ti koji kasnije  razgrađuju ,


M: Možete li mi reći o koliko je miliona godina trebalo da se ovo dogodi?
B: Kako mislite koliko je trebalo pa to se dešava i danas ti procesi ,
M: Pa da ja to znam ja živim u Kaliforniji to se kod nas dešava stalno , mene interesuje Vi tvrdite nešto i želim da stojite iza svojih riječi,
B: Ja samo dajem odgovor na vaše pitanje , da bi dali precizan odgovor treba uraditi geomorfološku analizu i kvalitativnu i  kvantitavnu ,
M: A da li ste to Vi radili ?
B: Ko mi gospođo? ko Vam je to tražio da radite ,?

M: Molim?

B: Pa niko  nije ni tražio da se to radi ,


M: Pa vi tvrdite da su ova brda u Bosni stara pet miliona godina ,
B: Na osnovu rezultata ,
M: Kojih rezultata, šta ste radili?
B: Pa gospođo mi smo to dali u saopštenju ,
M: Ja ta saopštenja nisam čitala,
B: I previše sam Vam dao informacija ,
M: Ali ja ta saopštenja nisam čitala,
B: Onda ih morate tražiti ,
M: Dobro ali me interesuje sada ste Vi meni rekli na osnovu nekih rezultata, šta ste radili tamo?
B: Sve je napisano u saopštenju ,
M: A ne možete da mi kažete ?

B: Ne mogu ja sam na ulici na autoputu ne može tako nije to nešto što je bitno i da se bavimo tim poslom, mi radimo projekte programe i ne mogu da se bavim tim ono što možemo kazali smo u saopštenju,


M: Provjeriću Vaše izjave , a možete li mi sada reći o podzemnim tunelima ,
B: Ne mogu o tome da se izjašnjavam ,
M: Znači ne možete da se izjasnite o tome,
B: Ne bih želio da se o tome izjašnjavam jer mi ovo što smo trebali da kažemo i što je od nas traženo mi smo to zvanično napisali potpisali ,
M: Ko je to od Vas tražio?
B: Pa to je formirana ekipa od strane nastavničkog i naučnog vijeća našeg fakulteta a na zahtjev nekih firmi iz Visokog i mi smo izašli vidjeli o čemu se radi i dali naš zajednički stav i tu smo mi gospođo stavili tačku, ako se treba nešto dalje istraživati onda treba da se dalje istražuje,
M: U redu, znači ploče koje su oni iskopali ,
B: Neka rade to je dobro i treba i ispitati svaki pedalj ove Bosanske zemlje ,
M: U redu ali ove ploče koje se nalaze šta su te ploče, da li su to ostaci od miocena ?
B: Nisam više u situaciji da razgovaram na tu temu , možete me nazvati u ponedjeljak jer ja sada žurim,
M: Izvinjavam se, čujemo se u ponedjeljak ,
B: Ja sam Vam i previše informacija dao ,
M: Da li ste pravili analize u labaratorijima ili ne ?
B: Ma ne znam to gospođo, čujemo se u ponedjeljak, doviđenja hvala lijepo,
M: Doviđenja .

 
« Nazad   Dalje »

cosway

interex

Partner


Copyright © 2007 Fondacija Arheološki Park: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA. All rights reserved - Joomla Powered - by Pepe