Komitet za geologiju

Program:
Komitet donosi preporuke Upravnom odboru Fondacije o fazama geolo男og istrazivanja, laboratorijskih analiza, ekskavacije, restauracije i trajne za系ite kompleksa. 

Koordinator:
dipl. ing. geologije Nađija Nukić, Sarajevo BiH


Savjetnici:
dr. Stjepan Ćorić, geolog i paleontolog
Austrijsko geolo男o dru系vo


Dr.Sci. Ramo Kurtanović, geologist, Faculty of Geology, University of Tuzla


dipl. ing. geologije Ibrica Repisti, Kotor Crna Gora
 

dip.ing. geologije Nedim Jukan, Tuzla BiH


dip.ing. geologije, Mehmed Burgić, Sarajevo BiH


dip.ing. geologije, Almir 地bović, Tuzla, BiH

mr.dipl.ing. geologije, sedimentolog, Elvir Babajić, Univerzitet u Tuzli, BiH

dr.dipl.ing. geologije, petrograf i minerolog, Salkić Zehra, Univerzitet u Tuzli, BiH

Pozivamo sve zainteresovane geologe da shodno svojim mogućnostima i slobodnom vremenu dobrovoljno učestvuju u najvećem arheolo男om projektu u Evropi 2006. godine. Prijavu za rad poslati na koordinatora Komiteta za geologiju ili volonterski rad sa obaveznom naznakom perioda anga置ana.