Mars, Egipat, Bosna...
Article mis en ligne le 3 februar 2007

od Irna

Dva mjeseca nakon objavljivanja svog prvog teksta u rubrici "Iz mog ugla", gdje je pokušao da dokaže da su "piramide" iz Visokog doista bile gigantski brodovi za preživljavanje, Goran Čakić se pojavljuje ponovno na stranici Fondacije sa stvarno revolucionarnim tekstom, pogodnim da potrese sve naše znanstvene istine. Na nesreću taj spomenik znanstvene misli nije preveden na engleski, možete ga čitati na bosanskom (ali slike samog članka mogu se skinuti !). Nazvan "Superupitnik" od strane blogera APWR-a, Gos. Čakić prihvaća taj nadimak i naziva svoj tekst : "Ponovo “Ko, kada i zašto ?“".

Tekst počinje sa pohvalom radoznalosti, koja se može samo pohvaliti, ali koja jako brzo degenerira u obranu prava govora i objavljivanja bilo čega i odbacivanju svake kritike, zasnovane na pseudo-frojdovskoj analizi karaktera protivnika "Piramida" iz Bosne. Gos. Čakić se nastavlja u dugom paragrafu gdje pokazuje svoje potpuno poštovanje za Semira Osmanagića, čije ideje za njega su definitivno dokazane, i da se divi "strogo naučnoj" metodi (metoda o kojoj se saznaje u prolazu da se sastojala u "gledati Zemlju oko sebe, pa tek onda tražiti mjesto gdje će naći ono što je, na nebesima, već odavno postojalo." ???).

Gos. Čakić ulazi zatim u srž teme sa planom tri velike piramide u Gizi :

i postavlja si prvo pitanje : zašto tri piramide nisu poredane prema "idealnoj" dijagonali ? Odgovor, kaže nam on, se nalazi na nebu :

i preciznije u ovoj seriji zvijezda :

u kojima će pažljiv čitalac vjerojatno prepoznati zvijezde sazvježđa Orion. Potrebno je sada staviti ove dvije slike jednu pored druge :

što oslobađa salvu pitanja : da li tri piramide predstavljaju te zvijezde ? Ko je to htio i zašto upravo u Gizi ? itd.

Do sada, ništa posebno, Gos. Čakić samo preuzima teoriju Roberta Bauval-a i Grahama Hancock-a objavljenu u "Tajni Oriona" (vidjeti npr. ovdje izlaganje o toj teoriji, ili na mnoštvu stranica New Age-a, gdje ćete pronaći mnogo zajedničkih točaka sa idejama Gos. Osmanagića).

Ali zatim, Gos. Čakić doista polijeće i vodi nas na Mars :

Kažete si : dobro, piramide na Marsu, još jedna poznata pjesma... Osim to, što Gos. Čakić ima na umu nisu klasične "piramide" sa pet strana Marsa (vidjeti npr. ovdje), ne, "njegove" marsovske piramide su puno grandioznije :

"Piramide" koje Gosp. Čakić uspoređuje ovdje sa piramidama u Gizi zovu se Arsia Mons, Pavonis Mons, Ascraeus Mons i Olympus Mons, četri najveća marsovska vulkana... I taj ne popušta u nastavku teksta, gdje je Olympus Mons sistematski nazvao "piramida Olympus"...

Što zaključuje Gosp. Čakić sa tim uspoređivanjem između tih "marsovskih piramida" i onih iz Gize ? Mnogo pitanja, ali također i nekoliko odgovora : prvo, da su "piramide" sa Marsa starije od onih iz Egipta ; zatim da su Egipćani zaboravili jednu "piramidu", onu Olympus ; i na kraju, kako stari Egipćani nisu mogli vidjeti te "piramide" na Marsu, ni ići na lice mjesta, neko im je svakako morao pokazati kako treba raditi da ih se ponovno napravi. Ko ? neko iz Visokog...

Dokazivanje Gos. Čakića o posljednjoj točki, povezivanje sa Visokim, zasniva se na dva elementa :

 prvi, posjeta Robert Schoch-a u Visoko ; autor izgleda doista uvjeren da je Robert Schoch, prije dolaska u Bosnu, bio u "tajnoj misiji" u Egiptu da bi otkrio tajne komore Keopsove piramide i Sfingi, gdje su se pokušala prikriti sakrivena saznanja o Atlantidi (a ako vi u to ne vjerujete, Gos. Čakić vam savjetuje da pročitate djelo Roberta Bauval-a "Tajna komora"). I ,jer ništa nije našao u Egiptu, Robert Schoch je došao u Bosnu, što je dobar dokaz veze između dva...

 drugi element se zasniva na položaju bosanskih "piramida":

Ova slika navodno predstavlja položaj piramida Mjeseca, Zemlje ("amfiteatar" Murisa Osmanagica) i Zmaja. A što postaje piramida Sunca u toj priči ?

Odgovor je vrlo jednostavan : nalazi se na mjestu koje točno odgovara po Čakiću, onom najveće marsovske "piramide", Olympus.

Odakle ovaj briljantni zaključak : jer četiri piramide iz Visokog (peta, "piramida Ljubavi" izgleda ne igra nikakvu ulogu u priči) predstavljaju točno četiri marsovske piramide, to znači da su piramide iz Visokog starije od onih iz Egipta, a koje su bile samo blijede kopije, pogreške, što je više !


Ponovo "Ko, kada i zašto ?"
Goran Cakic - Téléchargé le 1er octobre 2006