Nekoliko večernjih novosti
Article mis en ligne le 23 august 2006

od Irna

Šetajuči se malo po stranici Fondacije večeras, da bi provjerila koje bi nove stranice mogle nestati, otkrila sam da ovaj put se radi o imenu "stubu" projekta koji se ne nalazi više na stranici. Uistinu, gosp. Senad Hodović, direktor muzeja u Visokom, bio je do sada u funkciji "direktora projekta" (project manager) na stranici "rukovodstvo". Međutim, večeras, tu se nalazi samo ime gosp. M. Gerussija.

I ako je gosp. Hodović bolestan, ovaj nestanak nije me uistinu iznenadio : već sam navela ovdje i tu činjenicu da gosp. Hodović nije izgledao kao ubjeđeni pristalica teorije o piramidama, pretpostavljam da je dolazak gosp. Osmanagića mogao mu je izgledati kao dobra prilika koju treba uhvatiti radi razvoja regiona, spašavanja muzeja, i učešća u arheološkom projektu širih razmjera. Ali negativna mišljenja svih ozbiljnih naučnika koji su se izjasnili mogli su ga navesti da se distancira...

Za Fondaciju ostaje jedan problem : da je "investitor" projekta, i dozvole za iskopavanje su službeno odobrene, ne gosp. Osmanagiću i njegovoj Fondaciji, nego Visočkom muzeju i njegovom direktoru...

Međutim, po dobro informiranom izvoru, kao što kažu novinari, ali koji želi ostati diskretan, zbog svoga položaja, informacij po kojoj bi gospođa Nadija Nukić, glavni geolog u ekipi, mogla biti, više ili manje stavljena sa strane, u svakom slučaju ne vidi se više
nigdje na stranicama Fondacije, nema više njenih izjava ni fotografija. Da li je možda falila u svojoj zadaći ne uspjevši ubjediti Dr.Schocha u ljudsko porijeklo piramida ?