Le site d’Irna
Slogan du site

Enquête sur les pyramides de Bosnie
et quelques autres cas de pseudo-archéologie

logo article ou rubrique
Nekoliko večernjih novosti
Article mis en ligne le 23 august 2006

od Irna

0 commentaires

Šetajuči se malo po stranici Fondacije večeras, da bi provjerila koje bi nove stranice mogle nestati, otkrila sam da ovaj put se radi o imenu "stubu" projekta koji se ne nalazi više na stranici. Uistinu, gosp. Senad Hodović, direktor muzeja u Visokom, bio je do sada u funkciji "direktora projekta" (project manager) na stranici "rukovodstvo". Međutim, večeras, tu se nalazi samo ime gosp. M. Gerussija.

I ako je gosp. Hodović bolestan, ovaj nestanak nije me uistinu iznenadio : već sam navela ovdje i tu činjenicu da gosp. Hodović nije izgledao kao ubjeđeni pristalica teorije o piramidama, pretpostavljam da je dolazak gosp. Osmanagića mogao mu je izgledati kao dobra prilika koju treba uhvatiti radi razvoja regiona, spašavanja muzeja, i učešća u arheološkom projektu širih razmjera. Ali negativna mišljenja svih ozbiljnih naučnika koji su se izjasnili mogli su ga navesti da se distancira...

Za Fondaciju ostaje jedan problem : da je "investitor" projekta, i dozvole za iskopavanje su službeno odobrene, ne gosp. Osmanagiću i njegovoj Fondaciji, nego Visočkom muzeju i njegovom direktoru...

Međutim, po dobro informiranom izvoru, kao što kažu novinari, ali koji želi ostati diskretan, zbog svoga položaja, informacij po kojoj bi gospođa Nadija Nukić, glavni geolog u ekipi, mogla biti, više ili manje stavljena sa strane, u svakom slučaju ne vidi se više
nigdje na stranicama Fondacije, nema više njenih izjava ni fotografija. Da li je možda falila u svojoj zadaći ne uspjevši ubjediti Dr.Schocha u ljudsko porijeklo piramida ?