Tuneli...
Article mis en ligne le 22 august 2006

od Irna

Jedan drugi «naucni dokaz» o postojanju piramida koje je
objavila Fondacija (u dokumentu na bosanskom i engleskom) je «postojanje jedne raširene mreže tunela» u dolini. Gospodin Osmanagi’c razraduje ideju o sistemu tunela koji bi povezivali sve «kolosalne objekte» u dolini, kao i da je
postojanje takve podzemne mreže koja bi bila karakteristicna za svjetske piramide (ideja sama po sebi diskutabilna, ve’cina piramida nisu imale podzemne povezene komplekse).

Ova ideja o mreži tunela cini se pociva u pocetku na izvjesnim glasinama koje kruže Visokim ve’c dugo, a koje su sakupljene na ovoj stranici. Tu se nalazi posebno ta prica vezana za tunele :

"There are local stories of Bosnian children entering the
smaller pyramid, just across a small river that divides the
site, and emerging at the top of the larger pyramid, next to the ruins of a medieval walled town."

(Lokalne glasine se zasnivaju na djeci koja su ušla u
najmanje piramide, upravo sa druge strane rjecice koja dijeli nalazište, a pojavljuje se na vrhu najve’ce piramide, pored ruševina srednjovjekovnog utvrdenog grada.)

Na osnovu tih glasina Gosp. Osmanagi’c je zakljucio o postojanju tog famoznog «podzemnog kompleksa», i opisao ga cak i sa izvjesnom preciznoš’cu : postojala su jezera ispod piramide Sunca, to su vještacki tuneli, sa pravim zidovima, i povezani su medusobno križaju’ci se pod pravim uglom : mreže bi u kupno trebale biti nekoliko kilometara dužine, 3800 metar kaže se, za glavni tunel koji povezuje medu njima tri piramide (vidjeti clanak o novinskom priopcenju gdje se Fondacija precizira da tuneli povezuju selo Ravne i padine Visocice, Plješevice i Krstaca.

Što je uistinu sa tim tunelima ? Istraživanje i kartografija tog «podzemnog kompleksa» predstavljao je dio projekata Fondacije, posebno, mladi švedski arheolog Sead Pilav trebao je preuzeti tu kartografiju tunela. Na nesre’cu, ovaj je vrlo brzo napustio projekat, valjda uplašen nedostatkom profesionalizma u iskopavanjima (vidjeti takoder ovdje). Bilo je, medutim, više istraživanje tunela, od kojih je onaj sa ulaskom u Ravnima, na 3 km od Visocice. Istraživa’ci su mogli u’ci samo na nekih 300 metara u unutrašnjost tunela, prije no su naišli na jedno
klizište (vrlo loš video o prvom istraživanju tunela nalazi
se tu) ; nijedan drugi tunel osim ovoga, izgleda nije bio
pronaden i ispitivan. Dakle, vrlo smo daleko od famozne tvrdnje «podzemnih kompleksa» koji bi povezivali Ravne sa tri piramide...

Ostaje pitanje o porijeklu tog tunela : prirodni ili vještacki ? Cini se da vještacko porijeklo ne predstavlja više sumnju : tunel kruži, prema objavljenim fotografijama, usred debelog sloja brece iz miocenskog perioda, a priori malo podložnog disoluciji (raspadanju).

Le tunnel de Ravne
Tunnel in Ravne - Source

Šta više, cini se da su rupe za zracenje postavljene u
pravilnim intervalima (15 do 30 metar) ; u svakom slucaju, analiza koju je napravila Fondacija o ventilaciji 200 prvih metar pokazuje kvalitetu zraka potpuno ispravnu i stanje laganog protoka zraka.

Vrlo je mogu’ce da se radi o vještackom tunelu. Koga je
napravio, kada i kojim ciljem ? Trenutno je nemogu’ce dati
odgovor na to pitanje, u nedostatku objavljenog izvješca
Fondacije. Medutim mogu se napraviti neke opaske i hipoteze :

 O starosti tunela, jedini pokazatelj trenutno je prisustvo na mjestu stalaktita od 2 do 5 cm dužine ; teško je iz toga izvu’ci precizan datum bez podataka o rastu stalaktita u regionu, ali cak i uzimaju’ci brzinu rasta vrlo laganu, po redu 0,1 mm/godina, to bi moglo predstavljati u najboljem slucaju nekoliko stotina godina.

 Cijeli region Zenica-Sarajevo, gdje se nalazi Visoko, je
cuveni rudarski bazen, vadenje ugljena, ali takoder željeza i bakra, tu je potvrdeno ve’c od rimskog perioda, to jest od Bronzanog doba za bakar. Nije dakle nemogu’ce da se radi o jednoj galeriji starog rudnika.

 Obzirom da se govori o glasinama i lokalnim legendama povodom tih tunela, pronašla sam više navodenja jedne price prema kojoj je Kraljica Katarina, posljednji suveren Bosanskog kraljevstva, pobjegla sa tvrdave Visoki podzemnim tunelom u trenutku turske invazije 1463. god...


Naučni dokazi o postojanju bosanskih piramida
Téléchargé le 5 mai 2006
Scientific evidence about the existence of the Bosnian Pyramids
Téléchargé en mai 2006